Pismo:

Zakoni

Zakon o radu
ZAKON O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O RADU BRCKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica

Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI - Latinica - Ćirilica

Zakon o zapošljavanju stranaca
ZAKON O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA U BRČKO DISTRIKTU BIH - Latinica - Ćirliica
ISPRAVKU ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U BRČKO DISTRIKTU BiH - Latinica - Ćirilica
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE - Latinica - Ćirilica

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas