Pismo:

Reforma Zavoda

Reforma zavoda u programskim ciljevima za 2017.

Uz podršku Upravnog odbora Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je krenuo u proces reforme, nakon što je krajem 2015.g. potpisan Memorandum o razumijevanju sa konsultantskom firmom GOPA uz podršku Vlade Švicarske. Projekat je sproveo situacionu analizu dajući presjek stanja u Zavodu i preporuke za unapređenje efikasnosti Zavoda i organizacije rada (novu sistematizaciju). Ulaskom u proces reforme, Zavod korisnicima usluga će pružati nove usluge savjetovanja i podići kvalitet rada a koji će se u 2017. odraziti kroz sljedeće aktivnosti: 

 • profesionalna orijentacija (prof.informisanje završnih razreda učenika u cilju podrške izbora budućeg zanimanja) 
 • informacioni seminari za nezaposlene
 • individualno savjetovanje 
 • grupno savjetovanje: Klub za traženje posla
 • Mobilni biro 
 • Reforma aktivne politike zapošljavanja u 2018.g.

 

Programom rada je predviđena primjena kompetencijskog okvira za ključne poslovne procese a u svrhu planiranja i upravljanja ljudskim resursima, izgradnji kapaciteta a pri čemu je Zavod već pristupio u zapošljavanju dodatnih novih zaposlenika za pozicije savjetodavaca, evidentičara. Program rada jasno precizira da svi novoprimljeni zaposlenici Zavoda prođu program Uvodne obuke, nakon čega se testiraju i certificiraju kao što je već izvjesna grupa zaposlenika uradila. Razvoj zaposlenika i edukacije će slijediti usvojeni Kompetencijski okvir, a koji je izradila eskpertica Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Vanja Hazl, a prilagodila i usvojila Radna grupa Zavoda. 

 

Kako bi se ispunili ovi ciljevi, Zavod treba nove prostorije koje će omogućiti kvalitetno sprovođenje novih metoda rada, te su na tom planu već obezbjeđena sredstva Vlade Brčko distrikta, te će nove prostorije biti na raspolaganju zaposlenicima i klijentima do sredine 2017.g. Po useljenju u nove prostorije Zavod će u potpunosti početi sa primjenom Uputstva za rad Sektora za posredovanje. Jedna od inovativnih aktivnosti u 2017. koja je planirana je i Mobilni biro pri čemu su sagledali metodologiju kolega u BPK, i njihova iskustva će iskoristiti u realizaciji ove aktivnosti. Za provođenje Mobilnog biroa Zavod je planirao sredstva u finansijskom planu za 2017.godinu. 

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas