Pismo:

Kako pronaći posao

 •  Kako pronaći posao

  • Ko se smatra nezaposlenim licem

  Nezaposlenim licem se smatra lice:

  • Starosti od 15 do 65 godina,
  • Lice koje traži zaposlenje i raspoloživo je za rad,
  • Lice koje nije u radnom odnosu, odnosno za koje poslodavac nema zakonsku obavezu uplate doprinosa za penzijsko osiguranje,
  • Koje nije redovan učenik ili student osnovnih studija (do navršenih 27 godina života),
  • Kojem ne miruju prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom,
  • Koje nije korisnik starosne, porodične, prijevremene niti invalidske penzije,
  • Koje nije proglašeno potpuno nesposobnim za rad,
  • Koje nije nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ostvaruje posticaj u poljoprivrednoj proizvodnji veći od pet hiljada konvertibilnih maraka,
  • Koje nije samostalno ili s drugim licem osnovalo pravno lice,
  • Koje nije preduzetnik.

  Saglasno odredbama Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Pravilnika o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javljanju lica na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, lica se mogu prijaviti na evidenciju i to u svojstvu:                                                                                                                                                                      

  1.             Nezaposleno lice,

  2.             Zaposleni koji traži promjenu zaposlenja.

  Nezaposleno lice je lice koje je prijavljeno na evidenciju Zavoda i aktivno traži zaposlenje u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskih akata Zavoda.

  Aktivno traženje zaposlenja  i raspoloživost za rad podrazumijeva sva djelovanja nezaposlenih lica i Zavoda usmjerena na pronalaženje zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i ličnim sposobnostima i vještinama nezaposlenog lica, obavezu da se redovno odaziva na ponude za posao, obuke i ostale aktivnosti koje provodi Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

  Evidencija zaposlenih koji traže promjenu zaposlenja se vodi za lica koja su već u radnom odnosu ali traže promjenu zaposlenja.

  • Kako se prijaviti na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrika BiH

  Lice koje želi da se prijavi na evidenciju Zavoda, u obavezi je da lično preda potrebnu dokumentaciju, kod nadležnog savjetodavca u Zavodu, sa uredno popunjenim zahtjevom za prijavu na evidenciju (Latinica - Ćirilica).

  Lica koja traže promjenu zaposlenja, uz potrebnu dokumentaciju u obavezi su da dostave kopiju prijave na PIO/MIO od poslodavca kod koga se nalaze u random odnosu.  

  • Pregled dosadašnjeg školovanja, kurseva i stručnog osposobljavanja

  Naravno da znate sve o svom školovanju, ali priznat ćete da je preglednije kada sve to stavite na papir i prikupite stečene diplome i certifikate. Naime, može se desiti da previdite neke bitne momente u školovanju/doškolovanju, a to Vam je najmanje potrebno u momentu kada tražite posao.

  • Pregled radnog iskustva

  S obzirom da je radno iskustvo Vaš najveći adut pri konkurisanju za posao, evo pitanja za Vas: „Možete li ovog trenutka precizirati period rada na svom prvom radnom mjestu i navesti detaljan opis poslova koje ste obavljali?“ 
  Razmišljate, niste sigurni…? Napravite manji shematski prikaz u kojem ćete opisati dosadašnje radno iskustvo (navedite naziv preduzeća, sjedište, dužinu radnog odnosa, radno mjesto i opis radnih zadataka).
  Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste volontirali ili stažirali, učinite isto.

  • Razmislite o osobinama koje posjedujete

  Izvršite selekciju onih osobina za koje smatrate da Vam idu u prilog, ali obratite pažnju i na osobine kojima se ne ponosite. 
  Razvijajte društveno poželjne osobine, kontrolišite one nepoželjne.
  Uvijek pođite od pretpostavke da poslodavac na zamišljenoj radnoj poziciji želi vidjeti idealnu osobu, očekujući da potencijalni saradnik pored stručnog znanja i radnog iskustva, takođe, posjeduje osobine, kao što su: motivacija za rad, istrajnost, fleksibilnost, dobre komunikacijske vještine i sl.

  • Želite li dalje učiti i usavršavati se

  Savremeno vrijeme odlikuje ubrzan razvoj i usvajanje novih tehnologija koje nije lako pratiti na nivou znanja stečenog u toku redovnog školovanja. Više nije upitno da li je potrebno dalje učiti i napredovati, već šta je to što se mora učiti. 
  Svaki poslodavac očekuje da pokažete interes u vezi sa svojom strukom, dobru informisanost o savremenim tokovima razvoja, uključujući i spremnost za dodatno učenje i napredovanje. Pratite sve dostupne informacije, razgovarajte s kolegama o novostima u struci, identifikujte oblasti u kojima možete dalje učiti i usavršavati se.
  Imajte u vidu da je lakše pronaći posao ukoliko poznajete rad na računaru i barem jedan strani jezik. Ukoliko imate mogućnost, pohađajte odgovarajuće kurseve i usavršavajte svoje znanje u spomenutim oblastima.

  • Razmislite o sljedećem

  Pošto je u današnje vrijeme teško pronaći posao, a naročito onaj koji će objediniti Vaše individualne kvalifikacije i želje, promijeniti nekoliko radnih mjesta i postepeno napredovati u struci nije ništa neobično. 
  Rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja često nas prisiljava da prihvatimo poslove koji ne odgovaraju našim sposobnostima i očekivanjima, i koje u nekim drugim okolnostima, vjerovatno, ne bismo prihvatili. 
  Pokušajte jasno definisati uvjete pod kojima biste prihvatili određeni posao.

  • Da li biste prihvatili posao koji ne odgovara Vašim kvalifikacijama?
  • Da li biste prihvatili dodatnu obuku?
  • Da li ste spremni da radite u smjenama?
  • Da li ste razmišljali o samozapošljavanju?
  • Koju dužinu i trajanje puta od mjesta stanovanja do posla, vlastitim autom ili javnim prijevozom, biste mogli svakodnevno izdržati?
  • Da li ste spremni zajedno sa svojom porodicom preseliti se u mjesto u kojem biste dobili dobar posao?
  • Da li biste prihvatili posao koji bi podrazumijevao da pronađete smještaj i ostajete u tom mjestu tokom radne sedmice?

  Naravno, što ste više opcija spremni prihvatiti, veća je šansa da ćete se brže zaposliti.

  • Kako se prijaviti za posao?

  Pri raspisivanju konkursa za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog.
  Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla. 
  Na temelju pristiglih prijava poslodavac vrši izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon čega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadržavati sve podatke koje bi poslodavac želio znati o Vama.
  Pisanu prijavu za posao sačinjavaju:

        - Biografija (Curriculum vitae),
        - Propratno pismo,
        - Preporuke,
        - Dokumenti u prilogu.

  • Biografija (CV)

  Biografija treba biti pregledan, čitljiv i sadržajan tekst u kojem se navode najvažniji podaci i informacije o sebi (lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo, stručna osposobljenost...). U praksi je uobičajeno da se koristi termin „curriculum vitae“ ili skraćeno CV (lat. Curriculum – pregled (tok), Vitae – život).
  Zajedno sa propratnim pismom, biografija je najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajuća osoba i da li se uklapate u njegovo preduzeće.
  Vjerovatno ste se već susreli sa brojnim načinima pisanja biografije. Međutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije. Bitno je da podatke koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i konkretnom poslu za koji konkurišete. S tim u vezi, povedite računa šta ćete napisati u biografiji, a šta izostaviti iz nje. U nastavku teksta predstavićemo Vam strukturu biografije za koju smatramo da je sveobuhvatna.

  U predloženoj strukturi nisu navedeni sljedeći lični podaci: datum i mjesto rođenja, državljanstvo, bračni status i broj djece, a koji se, prema potrebi, mogu unijeti u biografiju. Umjesto informacije o vremenu trajanja obrazovanja (od/do), u podacima o obrazovanju možete navesti samo datum diplomiranja ili završetka srednje škole. Spomenuti podaci se izostavljaju u slučaju da Vam ne idu u prilog.

  Nepopunjeni format biografije možete skinuti klikunvši ovdje.

  Na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, zzzbrcko.org možete svakodnevno pratiti oglase za posao, kao i na facebook.com/zzzbrcko.

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas