Pismo:

Obavještenje - ANKETA

U cilju realizacije Ankete o prihodima i uslovima života (SILC 2024) na području Brčko distrikta BiH, koju provodi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pozivaju se nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, da se do 10.05.2024. godine do 12:00 časova, prijave za obuku anketara koja će trajati tri dana, а koja će biti održana u periodu od 27.05.–29.05.2024. godine.

Nezaposlena lica moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da žele da rade na provođenju Ankete o prihodima i uslovima života (SILC 2024),
  • da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH,
  • da imaju diplomu visoke stručne spreme.

Nezaposlena lica koja ispunjavaju gore navedeno mogu se prijaviti lično u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, kod savjetodavaca u kancelarijama broj 5 i 6.

 Obavještenje Latinica Ćirilica
 Prijava Latinica Ćirilica