Pismo:

DOSTAVLJANJE POSLOVNIH PLANOVA -SAMOZAPOŠLJAVANJE - POLJOPRIVREDA

OBAVJEŠTENJE LICIMA KOJA SU SE PRIJAVILA NA JAVNI POZIV PO PROGRAMU SAMOZAPOŠLJAVANJA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2024. GODINU

 Predaja poslovnog plana Latinica Ćirilica
 Izjava Latinica Ćirilica