Javne nabavke

Aktivno:

 

 

 

 

 

Arhiva:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga fizičkog obezbjeđenja

Odluka Latinica Ćirilica
Rangiranje Latinica Ćirilica
Obrazloženje Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga - nabavka fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na sanaciji parking površine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

Javnka nabavka radova na sanaciji parking površine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica
Obavijest Latinica Ćirilica

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja zaposlenika, predviđenih planom javnih nabavki u 2020. godini, u Bosni i hercegovini i inostranstvu

Poziv Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova - nabavka sanacije i rekonstrukcije dijela zgrade "Merkur" za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica
Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke i Javni poziv usluga stručnog osposobljavanja, obuke i prpreme za samozapošljavanje/zapošljavanje nezaposlenih lica sa evdincije Zavoda

Odluka Latinica Ćirilica
Javni poziv Latinica Ćirilica
ANEX 1 Latinica Ćirilica
ANEX 2 Latinica Ćirilica
ANEX 3 Latinica Ćirilica
ANEX 4 Latinica Ćirilica
Program obuke, Engleski jezik, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Engleski jezik, II nivo Latinica Ćirlica
Program obuke, Njemački jezik, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Njemački jezik, II nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Informatika, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Informatika, II nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Osnove grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica
Program obuke, Vođenje poslovnih knjiga Latinica Ćirlica

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku putničkog motornog vozila

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu fizičkog obezbjeđenja

Odluka Latinica Ćirilica

 

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putničkog motornog vozila

Obavijest Latinica  
Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke robe - nabavka i isporuka lož ulja

Odluka Latinica Ćirilica

 

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke usluga za stručno usavršavanje zaposlenika iz svih oblasi

Odluka Latinica Ćirilica
Poziv Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju Javne nabavke roba - nabavka lož ulja

Obavještenje Latinica Ćirilica
Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za Kurs engleskog jezika, njemačkog jezika, informatike i osnove grafičkog i web dizajna

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Kurs vođenja poslovnih knjiga

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga i javni poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu za zapošljavanje/samozapošljavanje lica sa evidencije iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2018. godini

Odluka Latinica Ćirilica
Javni poziv za dostavu ponuda Latinica Ćirilica
Program obuke iz engleskog jezika I nivo Latinica  
Program obuke iz engleskog jezika II nivo Latinica  
Program obuke iz njemačkog jezika I nivo Latinica  
Program obuke iz njemačkog jezika II nivo Latinica  
Informatika I nivo Latinica  
Informatika II nivo Latinica  
Grafički i web dizajn Latinica  
Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike Latinica  
Aneks 1 Latinica Ćirilica
Aneks 2 Latinica Ćirilica
Aneks 3 Latinica Ćirilica
Aneks 4 Latinica Ćirilica

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge fizičkog obezbjeđenja 

Odluka o nabavki Latinica Ćirilica

 

Obavijest o pokretanju javne nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o nabavki Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavki Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupnku javne nabavke računara, računarske opreme i srodne uredske opreme

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke roba - nabavka računara i računarske opreme, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica
Obavijest Latinica Ćirilica

 

Javni poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu za samozapošljavanje/zapošljavanje lica sa evidencije iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2018. godini

Javni Poziv Latinica Ćirilica
Odluka Latinica Ćirilica
Engleski jezik za početnike Latinica Ćirilica
Informatičko opismenjavanje Latinica Ćirilica
Osnove grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica
Poslovni engleski jezik Latinica Ćirilica
Aneks 1 Latinica Ćirilica
Aneks 2 Latinica Ćirilica
Aneks 3 Latinica Ćirilica
Aneks 4 Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke fizičkog obezbjeđenja

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme

Odluka o obustavljanju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka postupka javne nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju javne nabavke fizičkog obezbjeđenja 

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - računara i računarske opreme

Obavijest o nabavci Latinica  
Odluka o pokretanju postupka Latinica Ćirilica


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Obavijest o nabavi

Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku i ugranju dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru napooljnijeg ponuđača za javnu nabavku i ugranju roba rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama, driver-ima i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavnje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u predmetu nabavke usluga - stručnog osposobljavanja, obuke i pripreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju javne nabavke - Kurs engleskog Jezika za početnike

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova - isporuka i ugradnja dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga za izbor izvođača za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za zapošljavanje/samozapošljavanje u 2017. godini

Dokument Pismo  
Odluka Javni Poziv Latinica Ćirilica
Javni poziv Latinica Ćirilica 
Obrazac za cijenu ponude Latinica Ćirilica
     
Dokumenat programa rada Pismo  
Preduzetništvo i samozapošljavanje Latinica Ćirilica
Osnovne grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica 
Poslovni engleski jezik Latinica Ćirilica 
Engleski  jezik za početnike Latinica Ćirilica
Njemački  jezik Latinica Ćirilica 
Informatičko opismenjavanje Latinica Ćirilica 
Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike Latinica Ćirilica 

 

  

Obustavljanje javne nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Odluka o obustavljanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Obavještenje o nabavci Latinica  
Odluka Latinica Ćirilica

 

ODLUKA

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme, Obavijest o nabavi br. 953-7-1-40-3-5/17 objavljeno dana 31.08.2017.god na stranici Agencije za javne nabavke BiH, donesena je sljedeća odluka:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 18.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba:

Nabavka jednog motornog putničkog vozila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
Konkurentski zahtjev : 
Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Nabavka fizičko obezbjeđenje Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 11.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Konkurentski zahtjev : Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju javne nabavke

Konačna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za fizičko obezbjeđenje

 

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 04.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Odluka o poništenju javne nabavke

 

 

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…