Pravilnici

Pravilnik o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za PiO nezaposlenih lica - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o korištenju sredstava Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o materijalno-socijalnom osiguranju nezaposlenih lica - Latinica - Ćirilica
Pravilnik o izmjenama pravilnika o materijalno-socijalnom osiguranju nezaposlenih lica - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o mjerama za podsticaj zapošljavanja (prečišćen tekst) - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javljanju lica na evidenciju - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma - Latinica - Ćirilica
Pravilnik o izmjenama pravilnika postupku direktnog sporazuma - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu radnika na radu - Latinica - Ćirilica

Pravilnik o zaštiti od požara - Latinica - Ćirilica

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…