Javne nabavke

Aktivno:


Odluka o poništenju javne nabavke fizičkog obezbjeđenja 

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - računara i računarske opreme, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Obavijest o nabavci Latinica  
Odluka o pokretanju postupka Latinica Ćirilica

 

 

 

Arhiva:


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Obavijest o nabavi

Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku i ugranju dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru napooljnijeg ponuđača za javnu nabavku i ugranju roba rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama, driver-ima i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavnje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u predmetu nabavke usluga - stručnog osposobljavanja, obuke i pripreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju javne nabavke - Kurs engleskog Jezika za početnike

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova - isporuka i ugradnja dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga za izbor izvođača za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za zapošljavanje/samozapošljavanje u 2017. godini

Dokument Pismo  
Odluka Javni Poziv Latinica Ćirilica
Javni poziv Latinica Ćirilica 
Obrazac za cijenu ponude Latinica Ćirilica
     
Dokumenat programa rada Pismo  
Preduzetništvo i samozapošljavanje Latinica Ćirilica
Osnovne grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica 
Poslovni engleski jezik Latinica Ćirilica 
Engleski  jezik za početnike Latinica Ćirilica
Njemački  jezik Latinica Ćirilica 
Informatičko opismenjavanje Latinica Ćirilica 
Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike Latinica Ćirilica 

 

  

Obustavljanje javne nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Odluka o obustavljanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Obavještenje o nabavci Latinica  
Odluka Latinica Ćirilica

 

ODLUKA

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme, Obavijest o nabavi br. 953-7-1-40-3-5/17 objavljeno dana 31.08.2017.god na stranici Agencije za javne nabavke BiH, donesena je sljedeća odluka:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 18.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba:

Nabavka jednog motornog putničkog vozila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
Konkurentski zahtjev : 
Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Nabavka fizičko obezbjeđenje Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 11.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Konkurentski zahtjev : Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju javne nabavke

Konačna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za fizičko obezbjeđenje

 

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 04.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Odluka o poništenju javne nabavke

 

 

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…